Δράσεις και πολιτικές για έναν μητροπολιτικό Πειραιά

Περιοδικό Λιμάνι
27 Ιουλίου 2006

Ο Πειραιάς είναι μια περιοχή με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης. Η σημερινή εποχή, μάλιστα, αναδεικνύει επιτακτική την ανάγκη να γίνει η πόλη ανταγωνιστική. Και ανταγωνιστική είναι μια πόλη που ευχάριστα ζεις, εργάζεται, δραστηριοποιείσαι, δημιουργείς, επιχειρείς.

Παράλληλα, το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον και οι νέες ανάγκες και απαιτήσεις υπαγορεύουν τη μητροπολιτική οργάνωση του Πειραιά, προκειμένου να αξιοποιήσει τις μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες που διαθέτει.

Ο μητροπολιτικός Πειραιάς, είναι το μεγάλο ζητούμενο της νέας εποχής.

Παρά τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, η πόλη μας δεν έχει πετύχει να αναδειχθεί σε αυτόνομη και αυθύπαρκτη οντότητα, που να μην επισκιάζεται από την Αθήνα. Αυτό οφείλεται στον κατακερματισμό των παρεμβάσεων και των πρωτοβουλιών, αλλά και στις ad hoc δράσεις που δεν είναι συντονισμένες και δεν εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.

Ο Πειραιάς διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα:

 • στον ναυτιλιακό τομέα,
 • στο λιμάνι με τις πολλαπλές του δραστηριότητες στον τουρισμό και το διαμετακομιστικό εμπόριο,
 • στα χρηματοοικονομικά προϊόντα και τις υπηρεσίες,
 • στην επιχειρηματικότητα στο χώρο της ασφάλισης,
 • στις βιομηχανικές μονάδες με τη συνεισφορά τους στην ανάπτυξη, τα εισοδήματα και την απασχόληση.

Σε όλους αυτούς τους τομείς απαιτούνται στρατηγικές δράσεις, για να στηριχθεί η ανάπτυξη, να αυξηθεί η απασχόληση, να βελτιωθούν οι υποδομές και να προκύψει μια νέα ποιότητα στους παραγωγικούς συντελεστές που χρησιμοποιούμε, τα προϊόντα που παράγουμε, τις διαδικασίες που αξιοποιούμε.

Οι στρατηγικές δράσεις, προϋποθέτουν πρωτίστως την ύπαρξη του μητροπολιτικού Πειραιά. Απαιτούν δηλαδή, μια συντονισμένη διαδημοτική διαδικασία που θα λειτουργεί σαν ομπρέλα και θα καθίσταται ο φορέας των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και των παρεμβάσεων στην κοινωνία και την οικονομία του Πειραιά.

Η πράξη έχει δείξει ότι οι διαδημοτικές πρωτοβουλίες έχουν αναδειχθεί σε κυρίαρχο στοιχείο κάθε σοβαρής παρέμβασης. Υπάρχουν διαδημοτικές δράσεις σε ό,τι αφορά το νεκροταφείο στο Σχιστό και το περιβάλλον.

Οι διαδημοτικές πρωτοβουλίες που προέκυψαν σε ad hoc βάση, πρέπει να θεσμοθετηθούν σε ένα ενιαίο μητροπολιτικό, διαδημοτικό κέντρο που θα παρεμβαίνει, συντονίζει, εναρμονίζει και σχεδιάζει, έχοντας μια συνεπή και συγκροτημένη πολιτική. Πρέπει, λοιπόν, να εξετάσουμε την κοινή μας δράση και στρατηγική στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης μητροπολιτικής πολιτικής.

Βασικές διαστάσεις μιας τέτοιας πολιτικής είναι μεταξύ άλλων:

 • Η εστίαση στη βελτίωση των βιομηχανικών υποδομών, στη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση νέων επενδύσεων στις βιομηχανικές ζώνες.
 • Η επανεξέταση των χρήσεων γης και των χώρων του μητροπολιτικού Πειραιά, με σκοπό την προσέλκυση νέων εμπορικών δραστηριοτήτων σε μεγάλα εμπορικά κέντρα χαμηλού κόστους για την επιχείρηση και την αύξηση της απασχόλησης.
 • Ο επανακαθορισμός του σχεδίου οικιστικής ανάπτυξης, με σκοπό την ποιότητα στις υποδομές του δημόσιου σχολείου, την ένταξη και εναρμόνιση των χρήσεων γης στις τοπικές κοινωνίες, την έμφαση στον πολιτισμό και την αναψυχή, την ουσιαστική λύση των προβλημάτων στην κυκλοφορία και τη στάθμευση.
 • Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου του Πανεπιστημίου, προκειμένου να διαχυθούν τα οφέλη από την εξειδίκευση του ανθρώπινου κεφαλαίου και την ανάπτυξη σε ολόκληρο το μητροπολιτικό Πειραιά.
 • Ο σχεδιασμός και η ανάληψη μεγάλων έργων στον τομέα των συγκοινωνιών και μεταφορών που ενοποιούν το μητροπολιτικό οικιστικό ιστό και αναδεικνύουν μια συγκροτημένη πόλη.
 • Η ανάδειξη του ρόλου των νησιών και η ένταξή τους στη μητρόπολη με σκοπό την αναζωογόνηση τους, τη δημιουργία απασχόλησης, την επανένταξή τους σε ένα τουριστικό ρόλο με μέλλον και προοπτικές.

Χωρίς μια ενιαία μητροπολιτική παρέμβαση σε διαδημοτικό επίπεδο, τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο Πειραιάς, θα παραμείνουν άλυτα. Το κυκλοφοριακό και τα προβλήματα των χώρων στάθμευσης δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν χωρίς επαναπροσδιορισμό των χρήσεων γης. Κάτι τέτοιο απαιτεί παρεμβάσεις σε διαδημοτικό επίπεδο με μεγάλα έργα και ένα νέο σχέδιο για την πόλη μας.

Όπως τονίστηκε και παραπάνω, τέτοιες διαδημοτικές δράσεις σε χαμηλότερα επίπεδα δεν είναι πρωτόγνωρες για τον Πειραιά. Δεν μπορούν ωστόσο να είναι αποτελεσματικές και να οδηγήσουν σε οικονομίες κλίμακας, αν δεν προαχθούν σε ανώτερο επίπεδο και αν δεν αποκτήσουν φιλόδοξη προοπτική στο πλαίσιο ενός νέου, αναπτυξιακού προγράμματος και ενός συγκροτημένου σχεδίου για μια νέα οικιστική ανάπτυξη.

Χρειάζεται, σχέδιο και όραμα για να γίνει ο Πειραιάς πόλη αυθύπαρκτη, δυναμική, ανταγωνιστική και φιλόδοξη.

Πεποίθησή μου είναι ότι η μητροπολιτική οργάνωση του Πειραιά συνιστά ζωτική ανάγκη για το παρόν και το μέλλον της περιοχής. Αποτελεί προϋπόθεση για να μπει ο Πειραιάς και οι γύρω δήμοι σε δυναμική τροχιά ανάπτυξης και ευημερίας.

Οι σημερινές απαιτήσεις και οι ανάγκες του Πειραιά δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με πολιτικές περιχαράκωσης και εσωστρέφειας. Ούτε μπορούν να αντιμετωπισθούν μονωμένα από τους δήμους. Εχουν παρέλθει πια οι εποχές που ο κάθε δήμος υποστήριζε ότι έχει τις προτάσεις και τις ιδέες, τη βούληση, τη διάθεση και τη δυνατότητα να δώσει λύσεις στα υπαρκτά και καίρια προβλήματα.

Η ανάπτυξη του Δήμου του Πειραιά είναι συνυφασμένη με την ανάπτυξη της Δραπετσώνας, με την ανάπτυξη του Κερατσινίου, της Νίκαιας, του Ρέντη, του Κορυδαλλού, του Περάματος.

Δεν μπορούν να υπάρξουν ξεχωριστές νησίδες ανάπτυξης ούτε να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Πειραιά, αλλά και για την Ελλάδα γενικότερα. Η διάχυση των αναγκών και των απαιτήσεων επιβάλλει τη μητροπολιτική οργάνωση και λειτουργία.

Μόνο κάτω από μια μητροπολιτική ομπρέλα μπορούν να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά και αρμονικά τα υπαρκτά και οξυμμένα προβλήματα της περιοχής μας.

Απαιτείται, λοιπόν, ένα μακροπρόθεσμο, ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο που θα προωθεί και θα εξυπηρετεί τη μητροπολιτική οργάνωση και λειτουργία του Πειραιά.

Η στρατηγική για έναν μητροπολιτικό Πειραιά έρχεται να προσπεράσει τις όποιες πολιτικές, κομματικές, ακόμη και προσωπικές αγκυλώσεις που εμπόδιζαν την ανάπτυξη διαδημοτικών πρωτοβουλιών, διαδημοτικών συνεργασιών, διαδημοτικών παρεμβάσεων.

Ας το αντιληφθούμε όλοι, ότι ο μητροπολιτικός Πειραιάς συνιστά ένα απαραίτητο οικονομικό και κοινωνικό εργαλείο για μια νέα ανάπτυξη με επίκεντρο τον άνθρωπο και στόχο την απασχόληση, την αύξηση των εισοδημάτων και την ευημερία των κοινωνικών ομάδων που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες.

Όλοι μας ανεξαιρέτως:

Επιθυμούμε την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιοχών του Πειραιά, του κέντρου και των γύρω δήμων, καθώς και των νησιών, τη διάχυση των οικονομικών και κοινωνικών αποτελεσμάτων σε όλους τους Πειραιώτες.

Θέλουμε μια νέα πειραϊκή κοινωνία που δεν θα βρίσκεται στη σκιά της Αθήνας.

Οραματιζόμαστε έναν Πειραιά που θα στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις, προκειμένου να διαμορφώσει τα δεδομένα του μέλλοντός του και να καθορίσει τις δικές του πολιτικές.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *