Κέντρο Βιώσιμης Ανάπτυξης Ρεθύμνου

Φάρος Αειφορίας και Βιωσιμότητας

Το Κέντρο Βιώσιμης Ανάπτυξης Ρεθύμνου συγκροτήθηκε τον Ιανουάριο του 2016. Η πρωτοβουλία, που ανέλαβαν ο αείμνηστος Κωστής Λαμπρινός και ο Γιώργος Πανταγιάς, αποσκοπούσε στη δημιουργία μιας ισχυρής και επαρκούς επιστημονικής υποδομής, προκειμένου να μελετηθούν όλες εκείνες οι παράμετροι που συνδέονται με τις αναπτυξιακές δυνατότητες του νομού.

Το εγχείρημα αυτό συνιστά μια αυτόνομη και ανεξάρτητη ενέργεια των πολιτών του Ρεθύμνου που στόχο έχει τη στήριξη, προώθηση και υλοποίηση πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή.

Σκοπός του είναι να συμβάλει στην ερευνητική, επιστημονική, οικονομική, πολιτική, κοινωνική αναπτυξιακή διαδικασία για την προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη της πράσινης ανάπτυξης.

Αναλυτικότερα, οι ειδικότεροι στόχοι του Κέντρου Βιώσιμης Ανάπτυξης Ρεθύμνου είναι:

 • Η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης, η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Η συμβολή στη διαμόρφωση θεσμών για την προστασία και ορθή διαχείριση του περιβάλλοντος.
 • Η έρευνα και η μελέτη των προβλημάτων που προκύπτουν από τα αναπτυξιακά πρότυπα της σύγχρονης βιομηχανικής και μεταβιομηχανικής κοινωνίας, οι συνέπειές τους στο περιβάλλον, καθώς και η επεξεργασία προτάσεων για την επίλυσή τους.
 • Ο σχεδιασμός πολιτικών και η κατάθεση προτάσεων για την προώθηση της βιώσιμης, αειφόρου ανάπτυξης.
 • Η κατάρτιση αναπτυξιακών σχεδίων που θα αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής του Ρεθύμνου και θα ενσωματώνουν περιβαλλοντικούς στόχους και υψηλές οικολογικές προδιαγραφές.
 • Η μελέτη και η διερεύνηση των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας και η αξιοποίησή της στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος.
 • Η επεξεργασία και η διαμόρφωση προτάσεων για πράσινες επενδύσεις στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας.
 • Η εκπόνηση επιχειρησιακών προτάσεων για επενδύσεις στην πράσινη γεωργία (βιολογικές καλλιέργειες, ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα, προσαρμοσμένα στους ρυθμούς ανανέωσης της φύσης, αποφυγή μονοκαλλιέργειας, σεβασμός στο τοπικό οικοσύστημα).
 • Η διερεύνηση και η μελέτη των συνεπειών της τουριστικής ανάπτυξης στο περιβάλλον, καθώς και η κατάθεση προτάσεων για την προώθηση πράσινου τουρισμού που θα αναδεικνύει και θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και την ιδιαίτερη παράδοση κάθε περιοχής.
 • Η εξέταση των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών και η εκπόνηση μελετών για την ανάπτυξη ανανεώσιμων μορφών ενέργειας (αιολική, ηλιακή, βιοκαύσιμα κ.λπ.), καθώς και για τη διαχείριση και ανακύκλωση των απορριμμάτων.
 • Η ενίσχυση της διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας για την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση περιβαλλοντικών προτάσεων και το σχεδιασμό πράσινων αναπτυξιακών πολιτικών.
 •  Η προώθηση της συνεργασίας με ΜΚΟ, εκπαιδευτικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, κρατικούς φορείς, Αυτοδιοίκηση για την επεξεργασία πράσινων πολιτικών.
Κέντρο Βιώσιμης Ανάπτυξης Ρεθύμνου
Ζωτική ανάγκη ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μεγάλη ευκαιρία η ενεργειακή αξιοποίηση των Ποταμών

Τα Χάρκια, το χωριό που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Γιώργος Πανταγιάς, θεωρούνταν προνομιακό. Κι αυτό γιατί οι κάτοικοί του, αγρότες στην πλειονότητά τους, καλλιεργούσαν τις γόνιμες εκτάσεις στους Ποταμούς, δίπλα στον αμαριώτικο δρόμο.

Μάλιστα, στις παλιές εποχές, η αγροτική παραγωγή κάλυπτε σε σημαντικό βαθμό τις ανάγκες της πόλης του Ρεθύμνου. Εξ ου και οι περισσότεροι Χαρκιανοί, που είχαν χωράφια στους Ποταμούς, έμεναν εκεί πάνω σε πρόχειρες καλύβες. επί έξι μήνες τον χρόνο. Μεταξύ αυτών ήταν και η οικογένεια του Γιώργου Πανταγιά, ο οποίος επικαλείται τις εμπειρίες του από τη διαμονή του.

Η ερήμωση της περιοχής, εξαιτίας των μεγάλων οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος, είχε ως συνέπεια την εγκατάλειψη ενός πολύ εύφορου τόπου.

Έπειτα από πολλά χρόνια ωρίμασε η ιδέα της αξιοποίησης του συγκριτικού πλεονεκτήματος των Ποταμών, που δεν είναι άλλο από τα πολλά νερά που εισρέουν.

Τον Ιούνιο του 1996, ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, επισκεπτόμενος την επαρχία Αμαρίου ανακοίνωσε τη δημιουργία φράγματος, προκειμένου να μην πηγαίνουν χαμένες οι τεράστιες ποσότητες υδάτων. Ένθερμος υποστηρικτής του έργου ήταν και ο Κωσταντίνος Μητσοτάκης. Η κατασκευή του δε, «έτρεξε» αρκετά γρήγορα και ολοκληρώθηκε σε λίγα χρόνια.

Εύλογο ήταν στη συνέχεια να τεθεί και το ζήτημα της ενεργειακής αξιοποίησης του Ταμιευτήρα του Φράγματος των Ποταμών.

Η τροχοδρόμησή του είναι πια γεγονός. Ο Υβριδικός Σταθμός Αμαρίου που στηρίζεται στη σύμπραξη δημόσιου (Ο.Α.Κ.) και ιδιωτικού τομέα («ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή»), συνιστά ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο έργο παραγωγής πράσινης ενέργειας. Πρόκειται για μια επένδυση 280 εκατομμυρίων ευρώ.

Δεν έρχεται να καλύψει μόνο τις υπαρκτές και μεγάλες ενεργειακές ανάγκες της νησιού. Αποτελεί και μια καθαρή απάντηση στο καίριο δίλημμα:

Ρυπογόνα Καύσιμα ή Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας;

Η είσοδος της Κρήτης αλλά και της Ελλάδας στις ΑΠΕ είναι για τον Γιώργο Πανταγιά ζωτική ανάγκη για να επιτευχθεί ο στόχος της αειφορίας και της περιβαλλοντικής προστασίας.

Γι’ αυτό τον λόγο υποστηρίζει θερμά και την υλοποίηση του Υβριδικού Σταθμού Αμαρίου, θεωρώντας το εγχείρημα πολλαπλά χρήσιμο και απαραίτητο. Πιστεύει πως ανοίγει νέους δρόμους τόσο για την ενεργειακή επάρκεια του νησιού, όσο και για την ένταξη της χώρας στο αστερισμό της «πράσινης» ανάπτυξης.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ

Η ενεργειακή αξιοποίηση του Φράγματος των Ποταμών έχει προκαλέσει γενικότερο ενδιαφέρον. Κι αυτό γιατί συνιστά ένα πρωτοπόρο και καινοτόμο έργο.

Μάλιστα, με πρωτοβουλία του Γιώργου Πανταγιά, το Green Tank αρκετά χρόνια πριν, τον Ιούνιο του 2010, είχε επεξεργαστεί και κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση για την αξιοποίηση του Φράγματος Ποταμών.

Πρόταση Green Tank

Για το εγχείρημα αυτό υπάρχει, επίσης, εκτεταμένη αρθρογραφία από πανεπιστημιακούς και τεχνοκράτες. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έχουν γίνει αρκετά αφιερώματα στον ημερήσιο Τύπο πανελλήνιας εμβέλειας.

EΜΠΝΕΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΡΗΤΗ

Η ορθολογική και βιώσιμη ανάπτυξη ενός τόπου δεν μπορεί παρά να στηρίζεται στα συγκριτικά του πλεονεκτήματα. Επενδύοντας σ’ αυτά διεκδικεί το δικό του μερίδιο σε μια κατεξοχήν ανταγωνιστική εποχή. Το κυριότερο, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ευημερία των πολιτών του.

Η Κρήτη διαθέτει το προνόμιο να κατέχει πρωτεύουσα θέση στην αγροτική οικονομία, στο τουριστικό προϊόν, καθώς και στην καθαρή ενέργεια. Όλες οι επιστημονικές έρευνες έδειξαν ότι αυτές είναι οι μεγάλες ευκαιρίες κι οι προκλήσεις, προκειμένου να πετύχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Ακολουθώντας εμπροσθοβαρή στρατηγική μπορεί να πετύχει πολλά. Αρκεί να αφήσει πίσω της τα παλιά κλισέ και στερεότυπα. Και προπαντός να προσπεράσει τους αναχρονισμούς κάποιων μικρών μειοψηφιών, οι οποίες ενοχοποιούν την πρόοδο.

Τα άλματα του νησιού μας στον πρωτογενή τομέα και στον τουρισμό είναι αναμφισβήτητα. Το νέο άλμα που καλείται να κάνει είναι να αναδειχθεί σε ενεργειακό κόμβο.

Με τη στροφή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας η Κρήτη αφήνει πίσω της τα ορυκτά και ρυπογόνα καύσιμα.

Με την ηλιακή και αιολική ενέργεια προστατεύει το περιβάλλον, βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, διασφαλίζει αξιόλογα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη στους καταναλωτές, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Και το πιο σημαντικό, προσδίδει πρακτικό αντίκρισμα στο μεγάλο στοίχημα της εποχής μας: στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Παρακάτω φιλοξενούνται μια σειρά σχολίων, άρθρων και ρεπορτάζ, τα οποία εστιάζουν στην πράσινη Κρήτη.

Οι πράσινες πολιτικές δεν είναι σημαία ευκαιρίας
Διακηρύξεις χωρίς αντίκρισμα

Εύλογο είναι η πράσινη μετάβαση να αποκτήσει επίδοξους εραστές. Έτσι αίφνης πολλοί τρέχουν να δηλώσουν την προσήλωσή τους σε αυτήν. Από τη μια η πανδημία, ανέδειξε την ανάγκη της βιώσιμης ανάπτυξης. Από την άλλη η εκλογή του Τζο Μπάιντεν και η εκτίναξη των Γερμανών Πρασίνων σήμαναν την απαρχή μιας νέας ελκυστικής περιόδου. (…συνέχεια)


Πράσινος άνεμος στην Γερμανία

Η υποψήφια Καγκελάριος υποστηρίζει τον Υβριδικό Σταθμό Αμαρίου

Στις ομοσπονδιακές εκλογές του Σεπτεμβρίου σύμφωνα με τις έρευνες της κοινής γνώμης, το κίνημα των Πρασίνων αναμένεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και λόγο. Για πρώτη φορά διεκδικούν την καγκελαρία με την συνπρόεδρο τους Αναλένα Μπέρμποκ. Με σημαία την Πράσινη Ανάπτυξη φαίνεται να διευρύνουν την απήχηση τους στη γερμανική κοινωνία. Μάλιστα δεν αποκλείεται η σαραντάχρονη υποψήφιά τους να καταγραφεί πρώτη στην επικείμενη εκλογική αναμέτρηση. (…συνέχεια)

H… επόμενη καγκελάριος της Γερμανίας δίνει εύσημα στον Μητσοτάκη
Ζήτησε ενημέρωση για τον Υβριδικό Σταθμό Αμαρίου

Να που η πράσινη πολιτική Μητσοτάκη και η επιλογή της απολιγνιτοποίησης οδηγεί και ηγέτες από άλλους πολιτικούς χώρους να αποδώσουν εύσημα στη χώρα μας. Ο λόγος για την υποψήφια Καγκελάριο των Πρασίνων (και με μεγάλες πιθανότητες να διαδεχθεί την Αγκέλα Μέρκελ βάσει των περισσοτέρων δημοσκοπήσεων) Αναλένα Μπέρμποκ, η οποία απέδωσε εύσημα στην κυβέρνηση της ΝΔ και τον πρωθυπουργό. (…συνέχεια)

Η Διεθνής του τραμπισμού έφυγε, η Πράσινη έρχεται
Μπάιντεν και Ομπάμα, Μητσοτάκης και Σημίτης υπέρμαχοι της καθαρής ενέργειας

Μετά την ήττα του Ντόναλντ Τράμπ η λεγόμενη «Διεθνής κατά των ανεμογεννητριών» έχασε τον μεγάλο ηγέτη της. Ο κόσμος όλος, όπως υποστήριζε ο άλλοτε πλανητάρχης, κινδυνεύει να βρεθεί χωρίς πετρέλαιο, χωρίς όπλα, χωρίς Θεό. (…συνέχεια)

Η Κρήτη καταπολεμά τον Περιβαλλοντικό Αναλφαβητισμό
Εύσημα της Επιτρόπου Ενέργειας στον Υβριδικό Σταθμό Αμαρίου

Το ζοφερό κλίμα που πλανάται πάνω από τη χώρα μας, εξαιτίας του ορυμαγδού καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση, μολύνει τον δημόσιο βίο. Την ίδια ώρα ξεχωριστές επιτυχίες της χώρας μας περνάνε σε δεύτερο πλάνο – αν δεν υποβαθμίζονται εντελώς. Τρανό παράδειγμα, τα εύσημα που εισπράξαμε από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στροφή στην Πράσινη Πολιτική (…συνέχεια)

Όταν ο ήλιος βγαίνει από… τη Δύση!
Το Μέτωπο της Λογικής κατά των αρνητών των ΑΠΕ

Η πανδημία φαίνεται να αφυπνίζει τις απενεργοποιημένες συνειδήσεις μας. Ζώντας σε μακάρια αμεριμνησία, αδιαφορούσαμε για την πιο σημαντική πλευρά της ζωής: την καθημερινότητά μας. Το αποτέλεσμα ήταν να μην αντιληφθούμε τους κινδύνους που αντιμετωπίζαμε. Κορυφαίο παράδειγμα, οι επιβλαβείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και η συνακόλουθη καταστροφή του περιβάλλοντος. (…συνέχεια)

Υβριδικός Σταθμός Αμαρίου 
Καινοτόμοι Tαμιευτήρες για καθαρή ενέργεια

Ο Υβριδικός Σταθμός Αμαρίου φαίνεται πως προκαλεί το ενδιαφέρον και εκτός Ελλάδας. Χαρακτηριστικό είναι ότι το γερμανικό κανάλι N-TV φιλοξένησε εκτενές ρεπορτάζ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό έργο για την παραγωγή καθαρής ενέργειας. Μάλιστα, απέστειλε και τηλεοπτικό συνεργείο. Το Αμάρι και τη Σητεία επισκέφθηκε ο Γερμανός δημοσιογράφος Andreas Langheim, ο οποίος συνομίλησε με απλούς ανθρώπους, καθώς και με εκπροσώπους του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. (…συνέχεια)

Τα πλεονεκτήματα της αιολικής ενέργειας
Οι αυτονόητες αλήθειες του Κώστα Σημίτη

Ορισμένα πράγματα φαίνονται διά γυμνού οφθαλμού. Δεν χρειάζονται βαθυστόχαστες αναλύσεις για να αντιληφθούμε τον εκφυλισμό της πολιτικής. Τη ροπή της στη μικροπολιτική και στην ψηφοθηρία. Πρόκειται για παθογένειες με χροιά λαϊκισμού και πελατειακών πρακτικών. (…συνέχεια)

Η μάχη του Ομπάμα για την αιολική ενέργεια
Αλήθειες και ψέματα για τα σκοτωμένα πουλιά στην Ελλάδα

Δεν είναι μόνο η πανδημία που ανέδειξε τη ζωτική ανάγκη της πράσινης ανάπτυξης, καθιστώντας μονόδρομο την απεξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα. Την ξεχωριστή σημασία της μας υπενθυμίζει ο Μπαράκ Ομπάμα στο βιβλίο του «Γη της Επαγγελίας», που κυκλοφόρησε προσφάτως και στην Ελλάδα. Σ’ αυτό καταγράφει τις δύσκολες και επίπονες μάχες που χρειάστηκε να δώσει, τόσο με το κατεστημένο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, το οποίο αντιστεκόταν με όλα τα μέσα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Όσο βέβαια και με τους πετρελαιάδες και τα κραταιά οικονομικά λόμπι που τους υποστηρίζουν. (…συνέχεια)

Τις ΑΠΕ αγκαλιάζουν οι πολίτες
Τι δείχνουν τα ευρήματα επιστημονικής έρευνας
Η Κρήτη ανοίγει τον δρόμο για την καθαρή ενέργεια

Στην επικαιρότητα συνήθως υπερτονίζονται οι πράξεις ανορθολογισμού και οι ψεκασμένες αντιλήψεις. Λογικό, βέβαια, τη στιγμή που είναι επικίνδυνες. Ωστόσο, υποτιμούνται οι τάσεις της λογικής που είναι κυρίαρχες στην κοινή γνώμη. Το γεγονός αυτό διαστρεβλώνει την πραγματικότητα. Έτσι φτάνουμε στο σημείο να θεωρούμε πως η κοινωνία είναι δέσμια του αναχρονισμού. Αλλά και ότι αρνείται να αποδεχθεί τις μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές που συντελούνται σε ολόκληρο τον κόσμο. (…συνέχεια)

Όταν δήμαρχοι πυροβολούν την αιολική ενέργεια
Αυτόκλητοι σωτήρες ή προβοκάτορες;

Την ώρα που η χώρα μας «βράζει» στον κορωνοϊό, εμφανίζονται κάποιοι αυτόκλητοι σωτήρες να την προστατεύσουν από την αιολική ενέργεια. Και ιδιαίτερα τώρα, που η πανδημία καθιστά ζωτική αναγκαιότητα την πράσινη ανάπτυξη.Ο λόγος για τους δεκαοκτώ δημάρχους που συγκροτούν το Δίκτυο κατά των Ανεμογεννητριών και οι οποίοι ή κινούνται σε παράλληλο σύμπαν ή είναι συνειδητοί προβοκάτορες. Κοινώς, μας τρολάρουν, υποτιμώντας τη νοημοσύνη μας. (…συνέχεια)

Στο προσκήνιο η Πράσινη Κρήτη
Ευρωπαϊκή βράβευση του Υβριδικού Σταθμού Αμαρίου

Παραφράζοντας τον γνωστό στίχο του συντοπίτη μας Μανώλη Ρασούλη θα λέγαμε «οι κυβερνήσεις πέφτουνε, μα η Κρήτη μένει πράσινη!». Και, βέβαια, δεν υπονοούμε ότι εξακολουθεί να στηρίζει ΠΑΣΟΚ, το οποίο εξάλλου δεν υφίσταται. Αλλά το ότι διεκδικεί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της πράσινης ανάπτυξης. Τα έργα των Ανανεώσιμων Πηγών και της αποθήκευσης ενέργειας την καθιστούν πρωταγωνίστρια. (…συνέχεια)

Ο ανεμοκυνηγός Τραμπ: Ουδέν κακόν αμιγές καλού
Απολιγνιτοποίηση για την πράσινη ανάπτυξη της Κρήτης

Λίγο πριν πέσει η αυλαία της προεκλογικής περιόδου στις ΗΠΑ, τα βλέπουμε και τα ακούμε όλα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αποδεικνύεται μόνο κλόουν, όπως τον αποκάλεσε ο αντίπαλός του Τζο Μπάιντεν, παρακολουθώντας τον να επιδίδεται σε χορευτικές φιγούρες στην εξέδρα των ομιλιών. Αποκαλύπτει και την ουσιαστική πλευρά του εαυτού του. (…συνέχεια)

Ο εξολοθρευτής των ανεμογεννητριών Ντόναλντ Τράμπ
Οι μάσκες έπεσαν
Ρέθυμνο και Σητεία γυρίζουν την πλάτη στα ρυπογόνα καύσιμα

Μέχρι τώρα ξέραμε πως με τις ανεμογεννήτριες δεν τα πάνε καλά κάποιοι φαντασιόπληκτοι. Ζώντας εκτός πραγματικότητας, κατασκευάζουν έναν δικό τους κόσμο. Για να δικαιολογήσουν τη μη αποδοχή τους αναγορεύουν τον εαυτό τους σε υπερασπιστή μιας πλαστής αλήθειας. Υπάρχουν κι εκείνοι που τις πετροβολούν γιατί μάλλον τους αρέσει να αναπνέουν τον αέρα από τα ρυπογόνα καύσιμα! Βέβαια, δεν το ομολογούν δημοσίως διότι μετά δεν θα ξέρουν πού να κρυφτούν. Έτσι, περιορίζονται στο να ξιφουλκούν με τον άνεμο! (…συνέχεια)

Ευρωπαϊκός φάρος καθαρής ενέργειας
Τον Υβριδικό Σταθμό Αμαρίου “υιοθετεί” η Κομισιόν και δυσκολεύεται να αντιληφθεί γιατί καθυστερεί…

Η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αναδεικνύονται σε ζωτικές προτεραιότητες για την Ευρώπη της οικονομικής και υγειονομικής κρίσης.Ταυτόχρονα η πανδημία ωθεί τους Ευρωπαίους εταίρους μας στην αποσαφήνιση των στρατηγικών τους επιλογών, επιταχύνοντας ταυτόχρονα και τις αποφάσεις. Το Ταμείο Ανάκαμψης που υιοθέτησαν, έπειτα από έντονες διαβουλεύσεις και αναταράξεις, είναι χειροπιαστή απόδειξη. (…συνέχεια)


Στην τελική ευθεία η υλοποίηση ώριμων έργων στην Κρήτη

Το όφελος του νησιού από τις ΑΠΕ

Άλλοτε ήταν οι αντιμνημονιακοί, οι οποίοι είχαν σκοπό ζωής να προστατεύσουν την Ελλάδα από τις αγριότητες των αγορών, του καπιταλισμού και της νεοφιλελεύθερης Ευρώπης. Στη συνέχεια, ήρθαν οι αντισυστημικοί και οργάνωσαν το μέτωπο κατά των παλιών κομμάτων εξουσίας. Τώρα προέκυψαν οι μασκομάχοι, που βλέπουν τον κορωνοϊό σαν όργανο του διαβόλου, για τη φίμωση των ανθρώπων. Διαχρονική, ωστόσο, είναι η παρουσία και δράση των αυτόκλητων υπερασπιστών των τοπικών κοινωνιών από τις φοβερές και τρομερές πράσινες πολιτικές! (… συνέχεια)

Με όπλο την καθαρή ενέργεια δεν χρειαζόμαστε κανένα αντάρτικο
Η ελληνική πλευρά κλήθηκε να απολογηθεί για την υστέρηση σε ΑΠΕ

Τώρα που σχεδόν όλοι μιλούν για ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο, μήπως πρέπει να σκεφθούμε με ποιες πολιτικές μπορεί να γίνει πράξη;Η χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης είναι πράγματι τολμηρή και γενναιόδωρη. Σίγουρα, προσφέρει ευκαιρίες και δυνατότητες. Μάλιστα, εξαιρετικά σημαντικοί κοινοτικοί πόροι προβλέπονται και για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη στροφή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. (…συνέχεια)

Οι νέες ιδέες δεν είναι προνόμιο των νέων
Ο Κώστας Σημίτης υπέρμαχος της στροφής στις ΑΠΕ

Κάποτε ο Μιχάλης Ράπτης, ο εμβληματικός Πάμπλο, αρχηγός της Τετάρτης Διεθνούς, είχε πει σε συνεργάτη μου ότι οι νέες ιδέες δεν προέρχονται πάντα από τους νεότερους. Κάλλιστα, μπορείς να τις βρεις στα μυαλά των μεγαλύτερων σε ηλικία. Γνωρίζοντας την πολύκροτη διαδρομή του και κυρίως την ικμάδα του νου του, δεν μπορούσες παρά να συμφωνούσες μαζί του. Διαπιστώνουμε ότι συνεχώς επιβεβαιώνεται στην πράξη. Την παλιά αυτή συζήτηση θυμήθηκα, διαβάζοντας την Κυριακή το άρθρο του Κώστα Σημίτη στην εφημερίδα Η Καθημερινή. (… συνέχεια)

Διεθνή εύσημα στον Υβριδικό Σταθμό Αμαρίου
Προνόμιο για την Κρήτη η καθαρή ενέργεια

Φαίνεται να έχει διαχρονική ισχύ η ρήση «έξω πάμε καλά». Μάλιστα στην εποχή του κορωνοϊού, η Ελλάδα, και ιδιαίτερα η Κρήτη, βρέθηκε στο επίκεντρο των εργασιών του Διεθνούς Φόρουμ για την Αντλησιοταμίευση. Το Φόρουμ, το οποίο φέτος πραγματοποιήθηκε μέσω Τηλεδιάσκεψης, διοργανώνεται κάθε χρόνο σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ. (…συνέχεια)

Η πράσινη Κρήτη προσκεκλημένη σε Διεθνές Φόρουμ!
Βιώσιμη Ανάπτυξη -Περιβαλλοντική Προστασία

Πέρα από τον τρόμο και την “παγωμάρα” που η πανδημία προκάλεσε στην ανθρωπότητα, στάθηκε η αφορμή πολλοί πλέον να στρέφονται και να ασπάζονται την πράσινη ανάπτυξη. Τη δύσκολη αυτή περίοδο συνεχώς κερδίζει έδαφος. Μάλιστα, οι Πράσινοι προσελκύουν το ενδιαφέρον της ευρύτερης κοινής γνώμης. (…συνέχεια)

Η συμπρόεδρος των Πρασίνων και το κλίμα

Εφημερίδα Ανατολή (22/04/2021)
Το “πράσινο” νησί

Εφημερίδα Πρώτο Θέμα (20/09/2020)
Το ενεργειακό μέλλον της Κρήτης

Άρθρο του Φώτη Κοκοτού, μηχανικού Περιβάλλοντος Msc

Εφημερίδα Το Βήμα (14/6/2020)
Νερό και ηλεκτρική ενέργεια στην Κρήτη

Άρθρο του Δημήτρη Γ. Χρηστάκη, καθηγητή στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εφημερίδα Το Βήμα (15/9/2019)
Το μέλλον είναι ανανεώσιμο

Άρθρο του Λευτέρη Χαραλαμπόπουλου

Εφημερίδα Τα Νέα (1/6/2020)
Ενεργειακή αξιοποίηση του νερού στο φράγμα Αμαρίου

Άρθρο του Φώτη Κοκοτού, μηχανικού Περιβάλλοντος Msc

Εφημερίδα Τα Νέα (5/10/2019)
Αποθήκευση ενέργειας με αναστρέψιμα υδροηλεκτρικά

Άρθρο του Δημήτρη Αλ. Κατσαπρακάκη,
αναπληρωτή καθηγητή στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εφημερίδα Καθημερινή (29/9/2019)
Ενενήντα γνωμοδοτήσεις για
την επένδυση στο Αμάρι

Άρθρο του Ευθύμιου Γ. Τσιώνα, καθηγητή στο Lancaster University Management School

Εφημερίδα Τα Νέα (31/9/2019)

Προχωρεί η επένδυση της “Τέρνα Ενεργειακή”
Εφημερίδα Καθημερινή (3/11/2019)
Πράσινο φως για τον Υβριδικό Σταθμό Αμαρίου
Εφημερίδα Το Βήμα (3/11/2019)
Πράσινο επίτευγμα στο Αμάρι
Εφημερίδα Τα Νέα (2/11/2019)
Ξεκινά ο υβριδικός σταθμός στην Κρήτη
Εφημερίδα Πρώτο Θέμα (New Money)

ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ

Η ενεργειακή αξιοποίηση του Φράγματος των Ποταμών, έπειτα από πολλές καθυστερήσεις, βρίσκεται πλέον σε τροχιά υλοποίησης.

Όπως είπε πρόσφατα στον Γιώργο Πανταγιά, κι ένας Ρεθεμνιώτης, που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες και εργάζεται στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς συζητούσαν για τις εκκρεμότητες του Υβριδικού Σταθμού: “Στην Ελλάδα χρειάζονται περίπου δώδεκα χρόνια για να γίνει ένα τέτοιο έργο, ενώ στη Αμερική μόλις δώδεκα μήνες”.

Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Σημαντικά και αναγκαία έργα καθυστερούν. Eίτε γιατί καλλιεργείται ο φόβος για τις αλλαγές που πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας. Είτε διότι κάποιοι πέφτουν θύματα ανταγωνιστικών συμφερόντων.

Παρ’ όλα αυτά ο Υβριδικός Σταθμός Αμαρίου, επειδή συνδέεται με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, δεν μπορεί παρά να προχωρήσει. Η εκφρασμένη βούληση του νέου πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έχει συμβάλει στο να ξεμπλοκάρει.

Πιστεύοντας στην αξία και χρησιμότητα του έργου, που εδράζεται στη συνεργασία του δημοσίου τομέα (Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης – Ο.Α.Κ) και του ιδιωτικού («ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή»), ο Γιώργος Πανταγιάς υποστηρίζει με όλες του τις δυνάμεις τον Υβριδικό Σταθμό Αμαρίου.

Πεποίθησή του είναι πως το ενεργειακό έλλειμμα της Κρήτης αντιμετωπίζεται από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Υβριδικός Σταθμός Αμαρίου