Polity

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Στρατηγικής και Επικοινωνίας

Η POLITY Α.Ε.– Σύμβουλοι Στρατηγικής και Επικοινωνίας είναι εταιρεία συμβούλων που ιδρύθηκε το 2004 από τον Γιώργο Πανταγιά και δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Κύπρο.

Παρέχει υπηρεσίες στρατηγικής &
επικοινωνίας σε:

 • επιχειρηματικούς ομίλους,
 • τραπεζικά ιδρύματα,
 • υπουργεία και ΔΕΚΟ,
 • οργανισμούς δημόσιου τομέα,
 • πολιτικά κόμματα,
 • ιδιωτικές εταιρείες,
 • επιστημονικούς φορείς,
 • περιφέρειες και δήμους,
 • διαδημοτικές και αναπτυξιακές εταιρείες
 • συνδέσμους διαχείρισης απορριμμάτων,
 • περιβαλλοντικές οργανώσεις,
 • εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δομές.

Καθώς και σε
προσωπικότητες:

 • της δημόσιας ζωής,
 • της πολιτικής,
 • της διοίκησης,
 • του επιχειρείν,
 • του πολιτισμού,
 • των γραμμάτων και των τεχνών.

Η εταιρεία, επενδύοντας στα συγκριτικά πλεονεκτήματά τους, σχεδιάζει, επεξεργάζεται και υλοποιεί την πλέον χρήσιμη, εύστοχη και αποτελεσματική στρατηγική επικοινωνίας.

Οι συμβουλευτικές της υπηρεσίες αποσκοπούν στην προβολή και δημοσιότητα του έργου και των δραστηριοτήτων των πελατών της, στην ενίσχυση του δημόσιου λόγου και των παρεμβάσεών τους, στην πρόκληση του ενδιαφέροντος ειδικών κοινωνικών επαγγελματικών ομάδων πληθυσμού, αλλά και της ευρύτερης κοινής γνώμης.

Απώτερος στόχος της επικοινωνιακής υποστήριξης είναι να αναδειχθεί η αξία και η χρησιμότητά τους. Αλλά και η δημιουργία μιας ελκυστικής και επιθυμητής εικόνας.

Η αξία της Στρατηγικής

Στην εποχή της πληροφορίας και της τεχνολογικής έκρηξης το ζήτημα της επικοινωνίας συνιστά ζωτική αναγκαιότητα για όλους εκείνους, που διεκδικούν τη διεύρυνση της απήχησής τους, αλλά και του μεριδίου τους στην αγορά.

Σε συνθήκες σκληρού ανταγωνισμού καθίσταται εκ των ων ουκ άνευ μια διακριτή αφήγηση που θα συνοδεύεται από ενέργειες, δράσεις και πρωτοβουλίες, εμπεδώνοντας και ενισχύοντας περαιτέρω την κυριαρχία τους.

Στο πεδίο της επικοινωνίας σταθεροί κανόνες δεν υπάρχουν. Κι αυτό γιατί οι ανάγκες και οι απαιτήσεις, ενός οργανισμού, μιας επιχείρησης, ενός εκπαιδευτηρίου, ενός δημόσιου προσώπου, αφενός είναι διαφορετικές, αφετέρου μεταβάλλονται διαρκώς.

Η προσαρμογή στα δεδομένα της ζώσας πραγματικότητας αποτελεί σύνθετο έργο. Η αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχονται προϋποθέτει γνώση και εμπειρία.

Η επιτυχία απαιτεί συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο, μετρήσιμους στόχους, κατάλληλη μέθοδο, καθώς και τη συνδρομή ειδικών και ικανών συντελεστών.

Η χρησιμότητα της Επικοινωνίας

Επιδίωξη της POLITY είναι να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάδειξη και προβολή της αξίας και του έργου των πελατών της, προσφέροντας ταυτόχρονα εκείνα τα επικοινωνιακά εργαλεία για να ενδυναμώσουν τον ρόλο, τη θέση, την εμβέλεια και το κύρος τους στους χώρους της αγοράς, του επιχειρείν, της τέχνης, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης.

Η εταιρεία, αξιοποιώντας τη γνώση και την εμπειρία των στελεχών της, παρέχει εμπιστευτική, αθόρυβη και αποτελεσματική υποστήριξη σε όλους εκείνους που θέλουν να έχουν αυθύπαρκτη και διακριτή ταυτότητα και εικόνα, προκειμένου να ενισχυθεί η κυριαρχία και η εμβέλειά τους και να ανταποκριθούν στον ανταγωνισμό.

Στην εποχή μας οι υπηρεσίες στρατηγικού επικοινωνιακού σχεδιασμού είναι απαραίτητες και αναγκαίες.

Η επικοινωνιακή υποστήριξη δεν γίνεται στο κενό. Προϋποθέτει την πρώτη ύλη: Την πολιτική δράση, την επιχειρηματική δραστηριότητα, την καλλιτεχνική δημιουργία, την πρόκληση γεγονότων, προκειμένου να προβληθούν και να αναδειχθούν οι πρωταγωνιστές και οι συντελεστές, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες, τα έργα και η προσφορά των πελατών της εταιρείας.

Η POLITY, με την πολύχρονη γνώση και εμπειρία που έχει αποκτήσει, επιμελείται, επεξεργάζεται, σχεδιάζει και υλοποιεί ολοκληρωμένες προτάσεις στρατηγικής και επικοινωνίας. Οι επιτυχίες της είναι δείκτης των ικανών και αποτελεσματικών συνεργατών της.

Εταιρικό Έντυπο

Πολιτική Επικοινωνία

Οι σημερινές πολιτικές δομές, ο ανταγωνισμός στο χώρο της πολιτικής, οι νέοι κανόνες του παιχνιδιού, οι ανάγκες που δημιουργεί το νέο μιντιακό περιβάλλον, καθιστούν απαραίτητη την πολιτική επικοινωνία.

Στην εποχή μας, ο χώρος της πολιτικής βρίσκεται μπροστά σε νέες προκλήσεις και ευκαιρίες. Οι φορείς της πολιτικής μπορούν να έχουν μερίδιο επιτυχίας, μερίδιο στο μέλλον, μόνο όταν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του πολιτικού παιχνιδιού.

Η επικοινωνία σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την πολιτική, η οποία αποτελεί την πρώτη ύλη. Η πολιτική όμως έχει ανάγκη την επικοινωνία, προκειμένου να εκπέμψει τα μηνύματά της, να πετύχει τους στόχους και να διασφαλίσει την κυριαρχία.

Εταιρική Επικοινωνία

Η επιχειρηματικότητα αναδεικνύεται σήμερα σε πολυδύναμο πυλώνα της δημόσιας ζωής. Ο αμείλικτος οικονομικός ανταγωνισμός επιβάλλει νέους κανόνες στο παιχνίδι της κυριαρχίας. Δεν είναι όμως ούτε τόσο αυτονόητοι ούτε τόσο εμφανείς ούτε σταθεροί. Αναπροσαρμόζονται ταχύτατα, διαμορφώνοντας μια νέα επιχειρηματική κουλτούρα, και θέτουν τις εταιρείες μπροστά σε νέες απαιτήσεις και ανάγκες.

Σήμερα, η επίτευξη των στόχων στον επιχειρηματικό στίβο απαιτεί μια σύγχρονη αντίληψη, απαλλαγμένη από τις φόρμουλες του παρελθόντος. Η διαμόρφωση, η διαχείριση και η προβολή της επιθυμητής εικόνας μιας εταιρείας, των προϊόντων και των υπηρεσιών της, είναι συνυφασμένες με την επεξεργασία και την υλοποίηση εύστοχης στρατηγικής επικοινωνίας.

Η εταιρική επικοινωνία καθίσταται απαραίτητη για όλες εκείνες τις επιχειρήσεις που αντιλαμβάνονται ότι το μέρισμα της επιτυχίας δεν θα έρθει από μόνο του. Απαιτεί σχέδιο, μέθοδο και στρατηγική.

Επενδυτική Επικοινωνία

Οι επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές είναι δείκτης ανάπτυξης και ευημερίας. Τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο. Συμβάλλουν στην οικονομική μεγέθυνση, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας, της παραγωγής, των υποδομών και της εκπαίδευσης, στην ενίσχυση της έρευνας, στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού.

Με τις επενδύσεις αντιμετωπίζουμε τις εκκρεμότητες του παρελθόντος, εναρμονίζοντας τη χώρα μας με τις προηγμένες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Ανταποκρινόμαστε στις τεχνολογικές εξελίξεις. Δημιουργούμε νέες θέσεις απασχόλησης. Καθιστούμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα ανταγωνιστικά. Αυξάνουμε τα οικονομικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά μας αποθέματα.

Η Επενδυτική Επικοινωνία παρέχει στον πολίτη τη δυνατότητα να κρίνει και να αξιολογήσει το έργο και τις παρεμβάσεις της Πολιτείας, της Αυτοδιοίκησης, του Ιδιωτικού Τομέα. Και πρωτίστως τον καθιστά μελλοντικό χρήστη των επενδύσεων.

Αναπτυξιακή Επικοινωνία

Οι αναπτυξιακές δυνατότητες είναι μια πρόκληση για αστικούς και μη αστικούς χώρους. Η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους, προσφέρει ευκαιρίες και προοπτικές για την πρόοδο και την ευημερία τους.

Η υλοποίηση εξειδικευμένων στρατηγικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη και τη διαχείριση του οικονομικού και κοινωνικού πλούτου τους αναβαθμίζει και εκσυγχρονίζει τις υπάρχουσες υποδομές, κάνοντας τις συγκεκριμένες περιοχές ελκυστικές.

Η αναπτυξιακή επικοινωνία στηρίζεται στη διαλεκτική σχέση και συνέργεια των τριών βασικών συντελεστών: της Πολιτείας, της Αυτοδιοίκησης και του Ιδιωτικού Τομέα.

Οι αναπλάσεις περιοχών, η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών, η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας δημιουργούν αναπτυξιακό πλεόνασμα για τις τοπικές κοινωνίες.

Πράσινη Επικοινωνία

Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι η νέα κινούσα ιδέα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Το έλλειμμα βιωσιμότητας προσλαμβάνει οξείες διαστάσεις. Η αντιμετώπισή του καθίσταται καίρια προτεραιότητα.  

Η κακοποίηση του περιβάλλοντος, η εξάντληση των φυσικών πόρων, τα ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα,  η άνοδος της θερμοκρασίας, η κλιματική αλλαγή, καθώς κι οι ασθένειες και η πανδημία συνιστούν ζωτικά προβλήματα.

Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση θωρακίζουν τη ζωή μας. Ο επιστημονικός και πολιτικός λόγος αποκτούν παιδαγωγικό ρόλο. Δεν αρκεί η θεσμοθέτηση της βούλησής τους. Πρωτίστως, χρειάζεται  η αφομοίωση μιας πράσινης κουλτούρας.

Η επικοινωνία της αποτελεί προϋπόθεση για την εμπέδωση και προώθηση ενός άλλου παραγωγικού, οικονομικού και αναπτυξιακού μοντέλου, για την προσέλκυση πράσινων επενδύσεων σε όλους τους καίριους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Η Πράσινη Επικοινωνία στην εποχή μας είναι ισχυρό κι αποτελεσματικό όπλο για όσους θέλουν να έχουν το δικό τους μερίδιο στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Εταιρικό Έντυπο

Υπηρεσίες

Στρατηγική

 • Μελετά, αναλύει και αξιολογεί όλες τις παραμέτρους που διαμορφώνουν το περιβάλλον, εντός του οποίου δραστηριοποιούνται οι πελάτες της.
 • Διερευνά και ανιχνεύει τις ανάγκες, τις απαιτήσεις, τις τάσεις τόσο των επιμέρους ομάδων, όσο και της ευρύτερης κοινής γνώμης.
 • Σχεδιάζει και προτείνει τη μεθοδολογία του ερευνητικού προγράμματος και υποστηρίζει έρευνες.
 • Αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα ερευνών και focus group και προτείνει στρατηγικές επιλογές, υποδεικνύει ενέργειες, πρωτοβουλίες και δράσεις.
 • Αξιοποιεί τα αποτελέσματα των ερευνών για τη χάραξη στρατηγικής.
 • Επεξεργάζεται και συγκροτεί επιχειρησιακό σχέδιο στρατηγικής, καθορίζοντας τους μακροπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους στόχους, τον προσανατολισμό, τις ενδιάμεσες φάσεις και τις κινήσεις τακτικής.
 • Καταθέτει προτάσεις και υποδεικνύει λύσεις για τη διαχείριση κρίσεων.
 • Προτείνει λύσεις σε ανακύπτοντα θέματα σε επίπεδο στρατηγικών κινήσεων (Day-to-day Consulting).

Επικοινωνία

 • Επεξεργάζεται και καταρτίζει ολοκληρωμένα προγράμματα επικοινωνίας.
 • Παρέχει υποδομές και μέσα για την υποστήριξή τους.
 • Προτείνει και υλοποιεί συγκεκριμένες επικοινωνιακές δράσεις.
 • Υποστηρίζει διαφημιστικές καμπάνιες.
 • Σχεδιάζει και εκπονεί εξειδικευμένα προγράμματα εμφάνισης στα ΜΜΕ (Media Training).
 • Διασφαλίζει, οργανώνει και διαχειρίζεται την ολοκληρωμένη προβολή στα μέσα ενημέρωσης (Media Management).

Εφαρμογές

 • Ανάπτυξη και διαμόρφωση εταιρικής ταυτότητας και εικόνας.
 • Συνδυασμένη επικοινωνιακή εκστρατεία με χρήση SMS, Call Centre και Direct Mail σε στοχευμένες ομάδες πολιτών.
 • Σχεδιασμός ιστοσελίδων, CD-ROM, Ταινιών Εταιρικής Επικοινωνίας, Παρουσιάσεων κ.ά.
 • Παραγωγή ενημερωτικού διαφημιστικού υλικού, ραδιοφωνικών spots.
 • Δράσεις, καμπάνιες, εκδηλώσεις κοινωνικού, πολιτιστικού, πολιτικού, επιχειρηματικού, περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
 • Δημόσιες σχέσεις.
 • Εταιρική κοινωνική ευθύνη.
 • Εξεύρεση χορηγιών.
 • Οργάνωση και λειτουργία Γραφείου Τύπου.
 • Διοργάνωση συνεντεύξεων Τύπου.

Οι Υπηρεσίες Στρατηγικής και Επικοινωνίας, καθώς και οι εφαρμογές τους, συνιστούν πολύτιμα εργαλεία, προκειμένου οι πρωταγωνιστές της κοινωνικής, οικονομικής, επιχειρηματικής, πολιτικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής ζωής να αναδείξουν το έργο και την προσφορά τους, τη χρησιμότητα και την αξία τους.

Εταιρικό Έντυπο

Οι άνθρωποι

Τα στελέχη και οι συνεργάτες της POLITY συγκροτούν μια δημιουργική ομάδα που διαθέτει υψηλή επιστημονική κατάρτιση, εξειδικευμένη γνώση και πολύχρονη εμπειρία στο χώρο της στρατηγικής και επικοινωνίας.

Η επιχειρησιακή υπεραξία των ιδρυτικών στελεχών της έχει καταδειχθεί από την πολυετή θητεία τους σε θέσεις-κλειδιά της δημόσιας ζωής. Έχοντας εντρυφήσει στη λογική του πολιτικού και οικονομικού παιχνιδιού, μπορούν να ανιχνεύουν τις υπαρκτές ανάγκες και απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος, προσαρμόζοντας κατάλληλα τη δράση και τη στρατηγική τους.

Το ανθρώπινο δυναμικό της POLITΥ συνιστά το συγκριτικό της πλεονέκτημα για την επεξεργασία, τη διαμόρφωση και την εφαρμογή στρατηγικής και επικοινωνίας.

Αποτελεί την αναντικατάστατη βάση, για την κατάρτιση και προώθηση επιχειρησιακών σχεδίων ανάπτυξης και διαχείρισης. Είναι το πολύτιμο κεφάλαιο της εταιρείας για την επεξεργασία και τη στήριξη του στρατηγικού σχεδιασμού των απαιτητικών πελατών της.

Είμαστε ό,τι μπορούμε να εννοήσουμε

Μάρτιν Χάιντεγκερ