Ισχυρός δήμος της Λαυρεωτικής

Ομιλία στην Hμερίδα “Η πρόκληση του ισχυρού δήμου της Λαυρεωτικής- Ανταγωνιστικός δήμος με τη συνένωση των οκτώ”
Ανάβυσσος, 21 Φεβρουαρίου 2010

«Μη ρωτάς τι μπορεί να κάνει η χώρα σου για σένα, 
αλλά τι μπορείς να κάνεις εσύ για τη χώρα σου».

Η ιστορική αυτή φράση του JFK μας υποδεικνύει την ανάγκη ενεργοποίησης της κοινωνίας των πολιτών. Την ανάγκη ο πολίτης να είναι ενεργός, να έχει άποψη, να έχει γνώμη για τα όσα μικρά ή μεγάλα συμβαίνουν γύρω του και τον αφορούν, για τα όσα συμβαίνουν στη χώρα του, αλλά και στην τοπική κοινωνία, στο μέρος που ζει, εργάζεται, δραστηριοποιείται, που μεγαλώνει τα παιδιά του.

Πιστεύω πως το μεγάλο πρόβλημα στις σύγχρονες κοινωνίες είναι η υποβάθμιση της ατομικής ευθύνης. Οι πολίτες έχουν ευθύνη και οφείλουν να την αναλαμβάνουν. Οφείλουν να διεκδικούν. Όλοι εμείς οφείλουμε να νοιαζόμαστε για τον τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας και της Πολιτείας, για τη λειτουργία των εκπροσώπων μας – σε επίπεδο κοινοβουλευτικό, σε επίπεδο αυτοδιοικητικό, σε επίπεδο συνδικαλιστικό.

Το συμφέρον των πολιτών είναι οργανικό κομμάτι, είναι άμεσα συνδεδεμένο, με το δημόσιο συμφέρον. Η εξυπηρέτηση λοιπόν του δημόσιου συμφέροντος, δεν επαφίεται μόνο στην Πολιτεία, στους εκπροσώπους μας, στην Αυτοδιοίκηση. Είναι υπόθεση όλων μας. Άλλωστε, το μεγάλο πρόβλημα των σύγχρονων πολιτικών συστημάτων είναι η στρεβλή εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.

Κυρίες και κύριοι,

Η πρωτοβουλία μας, η πρωτοβουλία των πολιτών Αναβύσσου-Παλαιάς Φώκαιας- Σαρωνίδας, είναι η έκφραση μιας ομάδας πολιτών που νοιάζονται για την περιοχή τους, που αγωνιούν για το μέλλον της.

Όλοι εμείς δεν θέλουμε οι αποφάσεις που μας αφορούν να λαμβάνονται ερήμην μας. Επιθυμούμε να έχουμε λόγο και ρόλο στην τελική διαμόρφωση των σχεδίων και των πρωτοβουλιών. Γι’ αυτό ενώσαμε τις δυνάμεις μας και υποστηρίζουμε το εγχείρημα της αναδόμησης της Αυτοδιοίκησης που υλοποιεί το Πρόγραμμα «Καλλικράτης».

Πεποίθησή μας είναι ότι ο Καλλικράτης συνιστά ζωτική ανάγκη για την ανάπτυξη και ευημερία των τοπικών κοινωνιών. Εξάλλου, η συνένωση δεν είναι μια απλή διοικητική πράξη. Αφορά την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών της κάθε περιοχής. Συνδέεται ευθέως με την εξυπηρέτηση των αναγκών, αλλά και με την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν η κάθε τοπική κοινωνία και οι πολίτες της.

Το Πρόγραμμα Καλλικράτης συνιστά μια μεγάλη πολιτική, θεσμική και διοικητική μεταρρύθμιση. Μια μεταρρύθμιση που αναζωογονεί την αυτοδιοίκηση και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών.

Η οξεία οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα μας, όχι μόνο δεν αποτελεί τροχοπέδη για την υλοποίηση του Προγράμματος, αλλά μπορεί να είναι και μία από τις πιο σοβαρές συνιστώσες διεξόδου απ’ αυτή. Κατά τη γνώμη μου, τον «Καλλικράτη», ακόμη κι αν δεν υπήρχε, θα έπρεπε να τον εφεύρουμε.

Η συνένωση των δήμων και κοινοτήτων, η δημιουργία ισχυρών πρωτοβάθμιων μονάδων αυτοδιοίκησης, καθώς και η αιρετή περιφερειακή διοίκηση θα έπρεπε να ήταν πάγιο αίτημα των ίδιων των φορέων της Αυτοδιοίκησης, ανεξαρτήτως των πρωτοβουλιών της κεντρικής διοίκησης, της Πολιτείας.

Εξάλλου, η χρησιμότητα, η αποτελεσματικότητα, ακόμη και η δυναμική ενός θεσμού, όπως είναι η Αυτοδιοίκηση, δεν καθορίζονται ούτε εξαρτώνται μόνο από την οικονομική ευρωστία του κράτους, της κεντρικής διοίκησης. Συνδέονται ευθέως με τη δυνατότητά του να έχει σχέδιο και όραμα, να μπορεί να αξιοποιεί όλες τις ευκαιρίες που εμφανίζονται να διασφαλίζει πόρους από δραστηριότητες και δράσεις που ξεφεύγουν από τα στενά πλαίσια της μονοδιάστατης σχέσης οικονομικής αρωγής από την Πολιτεία.

Η πρωτοβουλία πολιτών Αναβύσσου-Παλαιάς Φώκαιας-Σαρωνίδας συστήθηκε με γνώμονα να αναδείξει, να προβάλει, να παλέψει για τη δημιουργία ενός ισχυρού δήμου της Λαυρεωτικής. Πιστεύουμε ότι εμείς εδώ -φορείς και πολίτες- οφείλουμε να προτείνουμε στην Πολιτεία, στο αρμόδιο Υπουργείο, στην αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή που έχει συσταθεί, ποιες κοινότητες και ποιοι δήμοι πρέπει να συνενωθούν.

Γνωρίζοντας πολύ καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή μας, θεωρούμε ότι ο «Καλλικράτης» θα λειτουργήσει θετικά για την επίλυσή τους. Κοινός τόπος συνάντησης είναι η δημιουργία ενός ανταγωνιστικού δήμου με τη συνένωση των οκτώ: της Αναβύσσου, της Σαρωνίδας, της Παλαιάς Φώκαιας, της Λαυρεωτικής, της Κερατέας, του Κουβαρά, των Καλυβίων, του Αγ. Κωνσταντίνου. Ένας τέτοιος δήμος είναι η μεγάλη πρόκληση. Είναι η μεγάλη ευκαιρία, προκειμένου να εισέλθουν οι περιοχές μας στην τροχιά μιας ορθολογικής, ισόρροπης ανάπτυξης.

Μιας ανάπτυξης που:

  • θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής,
  • θα έχει στο επίκεντρό της την προστασία του περιβάλλοντος και το οικοσύστημα

Μιας ανάπτυξης, που:

  • Θα αφήνει στην άκρη τις κοντόφθαλμες και εφήμερες πρακτικές
  • Θα λαμβάνει υπόψη της το μακροπρόθεσμο συμφέρον του τόπου μας και των πολιτών του.

Στην πρόκληση αυτή οφείλουμε να ανταποκριθούμε όλοι, απεγκλωβισμένοι από τις όποιες προσωπικές, πολιτικές, ακόμη και κομματικές ενστάσεις έχουμε.

Η πρότασή μας είναι ρεαλιστική, είναι αυτονόητη, είναι επιβεβλημένη. Ένας ισχυρός δήμος της Λαυρεωτικής:

  • Μπορεί να αξιοποιήσει τις υπαρκτές δυνατότητες ανάπτυξης που έχει η ευρύτερη αυτή περιοχή.
  • Μπορεί να διεκδικήσει, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει με επιτυχία αναπτυξιακά έργα μακράς πνοής, όπως οι υποδομές που χρειάζεται, τεχνικές και κοινωνικές.
  • Mπορεί να υλοποιήσει ένα σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης που θα προστατεύει το περιβάλλον και θα καταπολεμά όλα εκείνα τα φαινόμενα που αλλοιώνουν τη φύση και το χαρακτήρα της περιοχής  μας.

Τα μεγάλα και οξυμμένα προβλήματα,όπως αυτό της επεξεργασίας των λυμάτων, των χώρων επεξεργασίας απορριμμάτων, δεν μπορούν να λυθούν από τις σημερινές μικρές κοινότητες και δήμους ή από συνενώσεις περιορισμένου αριθμού δήμων. Οι οικονομικές επιβαρύνσεις είναι μεγάλες. Τα προβλήματα διαχείρισης πολύ περισσότερα. Οι υποδομές και το τεχνικό προσωπικό δεν επαρκούν.

Έργα υπερτοπικής σημασίας, όπως η αξιοποίηση των Αλυκών Αναβύσσου και του Εθνικού Δρυμού του Σουνίου, η προέκταση του Προαστιακού μέχρι το Λαύριο, δεν μπορούν να υλοποιηθούν με κοντόφθαλμες και άτολμες συνενώσεις.

Καμία οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί αν στον νέο δήμο του Καλλικράτη δεν είναι παρούσα η πολυδύναμη περιοχή της Λαυρεωτικής με τις ήδη υπάρχουσες διοικητικές δομές της: λιμάνι, ΒΙΟ.ΠΑ, δασαρχείο, Κέντρο Υγείας, ΙΚΑ, ΔΟΥ.

Καμιά τουριστική δραστηριότητα δεν μπορεί να αναπτυχθεί αν οι παραλίες και οι τουριστικές υποδομές των Καλυβίων, της Αναβύσσου, της Φώκαιας, των Λεγραινών, του Σουνίου δεν αποτελέσουν ενιαίο χώρο τουριστικής ανάπτυξης.

Κανένας χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός δεν μπορεί να υλοποιηθεί αν δεν υιοθετηθούν σαφείς και καθαροί κανόνες στο πλαίσιο ενός γενικότερου σχεδίου οικιστικής ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι στην περιοχή μας έχουν γίνει καθεστώς τα φαινόμενα αυθαιρεσίας, ανομίας, καταπατήσεων και οικειοποίησης της δημόσιας περιουσίας -δασικής και δημοτικής.

Καμιά δημοτική αρχή δεν μπορεί να αξιοποιήσει τους κοινοτικούς πόρους του ΕΣΠΑ, αν δεν καλύπτει τα αναπτυξιακά και πληθυσμιακά κριτήρια,  που το στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς θέτει. Και το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σήμερα, με τα οξυμένα οικονομικά προβλήματα και τη δυσκολία στην εξεύρεση πόρων. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι το ΕΣΠΑ είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την Αυτοδιοίκηση.

Κατανοούμε τις επιφυλάξεις και αντιδράσεις ορισμένων. Πολλές φορές οι αλλαγές φοβίζουν. Αποδοκιμάζουμε όμως, όλους εκείνους που αντιδρούν στον Καλλικράτη, προτάσσοντας τις ιδιοτέλειές τους, τα συμφέροντά τους, τα αξιώματα, τα οφίτσια. Αποδοκιμάζουμε όλους εκείνους που η αντίδρασή τους υπαγορεύεται από τη διασφάλιση της εξουσίας.

Η απάντησή μας είναι μία και μοναδική: Ο «Καλλικράτης» δεν είναι κουστούμι για να ραφτεί στα μέτρα τους.  Είναι μίζερη και μικροπολιτική, δείχνει ιδιωφέλεια και ιδιοτέλεια, είναι οπισθοδρομική και αναχρονιστική, η άρνηση μιας αυτονόητης και επιβεβλημένης θεσμικής αλλαγής και τομής.

Τα Πρόγραμμα Καλλικράτης είναι μια μεγάλη ευκαιρία να καταστεί ανταγωνιστικός ο νέος δήμος των οκτώ ΟΤΑ του Συνδέσμου της Λαυρεωτικής. Και ανταγωνιστικός είναι ένας δήμος, στον οποίο ευχάριστα ζεις, εργάζεσαι, δραστηριοποιείσαι, δημιουργείς, επιχειρείς.

Ανταγωνιστικός είναι ένας δήμος που διασφαλίζει όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις στους κατοίκους του: Όταν διαθέτει αποτελεσματική πολιτική διεύθυνση και διοίκηση, όταν έχει επαρκές και σύγχρονο δίκτυο υποδομών, όταν παρέχει επαρκή προπανεπιστημιακή εκπαίδευση, όταν προσφέρει ικανοποιητικές υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, όταν διαθέτει τις απαραίτητες κοινωνικές υποδομές.

Ανταγωνιστικός είναι ένας δήμος όταν σέβεται το περιβάλλον, όταν ακολουθεί ενιαίους κανόνες οικιστικής ανάπτυξης, όταν συνθέτει σε ενιαίο σύνολο τη διαφορετικότητα της κάθε περιοχής.

Κι ένας ανταγωνιστικός δήμος είναι ελκυστικός σε επισκέπτες, επενδυτικά σχέδια, στην ανάπτυξη πολλαπλών δραστηριοτήτων: οικονομικών, εμπορικών, μορφωτικών πολιτιστικών.

Όλοι εμείς που μένουμε εδώ, που εργαζόμαστε εδώ, που δραστηριοποιούμαστε εδώ, βλέπουμε στο Πρόγραμμα Καλλικράτης τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης, να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας. Βλέπουμε στη συνένωση των οκτώ δήμων του Συνδέσμου της Λαυρεωτικής τη μεγάλη ευκαιρία για ένα καλύτερο μέλλον.

Επιτρέψτε μου να κλείσω, με ένα ξεχωριστό στίχο του Μ. Κατσαρού: «Μην αμελήσετε, πάρτε μαζί σας νερό, το μέλλον μας έχει πολλή ξηρασία».

Η έκφραση αγωνίας του ποιητή συναντά σήμερα εδώ τη δική μας αγωνία, όχι για τις μάχες που χάσαμε στο παρελθόν, αλλά για αυτές που καλούμαστε να κερδίσουμε στο μέλλον. Συναντά την αγωνία μας για τον τόπο που ζούμε και μεγαλώνουμε τα παιδιά μας.

Σας ευχαριστώ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *